سبد خرید 0

اسید شویی استخر چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 20 آذر 1400 در ساعت 26 : 13 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

استخر، دوست داشتنی ترین تفریح دنیا

استخر ها همیشه یکی از مفرح ترین مکان های ورزشی و تفریحی در سراسر دنیا هستند. طرفداران استخر طیف گسترده ای از کودکان تا بزرگسالان و حتی افراد سالخورده را شامل می شود. مجموعه های آبی و استخر ها از جمله امکان عمومی هستند که بطور پیوسته در سال پر رفت و آمد هستند.

بروز شدن و تحول بزرگ در استخر

پیشرفت جوامع و بروز شدن تقریبا می توان گفت تمامی جنبه زندگی انسان ها را در برگرفته تا جایی که حتی استخر داران هم به فکر تغییر در ساختار فضای آبی شده اند.

در سال های اخیر با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات تفریحی فضاهای آبی بسیاری از استخرداران اقدام به راه اندازی پارک های آبی نموده اند که علاوه بر شنا و آب تنی کردن، افراد یک روز پر هیجان و جذاب را تجربه می کنند.

شما چه استخری را برای شنا انتخاب می کنید؟

قطعا موارد بسیار زیادی در انتخاب استخر دخالت دارند، چرا که بر حسب عادت دوست داریم که برای تفریح و آب تنی فضایی جذاب و متفاوت را تجربه کنیم.

اما مهم تر از فضای زیبا و وسایل تفریحی جذاب، از آنجایی که بطور مستقیم بدنمان با آب ارتباط دارد آن هم برای چندین ساعت متوالی قطعا تمیزی و نظافت محیط استخرهای آبی است که باید اهیمت داشته باشد.

نمایی از استخرهای تفریحی

عوارض شنا در استخرهای آلوده

 • بیماری های قارچی از جمله قارچ پاها
 • ویروس شیگلا که منجر به اسهال خونی و دل درد می شود.
 • راش پوستی که باعث قرمزی، خارش و سوزش سطح پوست بدن می شود.
 • درگیری با انواع بیماری پوستی که می تواند عوارض بسیار شدیدی به دنبال داشته باشد.

چند نوع استخر می شناسید؟

 • استخرهاي روباز
 • استخر عمومی
 • استخر شناي تفريحی
 • استخر سرسره دار
 • استخر موج ساز
 • استخر شيرجه
 • استخر آبگرم طبيعی
 • استخر معلولین
 • استخر كف متحرک
 • استخرهاي چند منظوره
 • استخر آموزشی خردسالان
 • استخر خصوصی، مسكونی
 • استخرهای پر و خالي شونده
 • استخر شنای حرفه اي و مسابقات
 • استخرهای دارای جريان آب مداوم
 • استخر شنای گروهی و نمايشی، شنای موزون

نمایی از استخرهای گروهی

چه خطراتی در استخر نگران کننده است؟

• تخلف در تعبيه روشنايی و روشنايي اضطراری

• قابل رويت نبودن كف استخر به دليل كدر بودن

• شكستگی و يا عدم وجود شبكه فاضالب در استخر

• افت عملكرد مداوم فيلتراسيون استخر و تجهيزات گندزدايی

• عدم استفاده از مواد و محصولات مخصوص رسوب زدایی استخر

• عبور سيم های برق افقي با فاصله ای كمتر از 6 متر از لبه استخر

• عدم وجود علائم مناسب نشان دهنده عمق استخر و يا نصب اشتباه نابجا

• وجود شيشه و يا اجسام نوک تيز و برنده در داخل و اطراف محوطه استخر

• استفاده از آب های آلوده و يا تاييد نشده براي تامين آب آشاميدنی و استخر

 وجود مدارهای الكتريكی محافظت نشده در ارتفاعی كمتر از 3 متر از لبه استخر

• شلوغی بيش از ظرفيت استخر به گونه اي كه منجر به نظارت ضعيف و نادرست بر شناگران شود.

• استفاده از مواد شيميايی فاقد تاييديه و يا بكارگيری نادرست مخصوص اسید شویی استخر در آب استخر

• اتصال سيستم لوله كشی آب شرب و آب استخر و يا اتصال ميان سيستم فاضلاب و فيلتراسيون استخر

• افزایش ميزان pH بيشتر از 8/7 در گندزدايی با كلر یا بيشتر از 8 با بروم يا کاهش pH به كمتر از 2/7

• عدم تعبيه وسايل و شرايط الزم به منظور جلوگيري از دسترسی افراد به داخل استخر در ساعاتی كه استخر بسته و يا خارج از سرويس دهی است.

تصویری از استخرهای تفریحی

انواع آلودگی های محیط استخر

 • آلودگی فیزیکی:

مواد نامحلول و کلوییدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد آب استخر می شود، موجب کدورت آب می گردد و غذای میکروارگانیسم ها را تامین می کند.

 • آلودگی های شیمیایی:

آلودگی شیمیایی آب استخرهای شنا شامل مواد شیمیایی  از جمله کلر مخصوص گند زدایی، مواد مخصوص رسوب زدایی مورد اسـتفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی موجود در آب خام و مواد دفعي آزاد شــده از شناگرها شــامل ترشحات )بيني، حلقي، پوســتي تراشــه های پوســت، مو، چرک،گریس، روغن ها می باشد.

 • آلودگی های میکروبیولوژی:

استخرهای خصوصی و عمومی محل مناسبی برای رشد میکروارگانیســم های بیماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب و یا در بیوفیلم ها رشد و تکثیر می نمایند.

احتمال انتقال بیماری های عفونی از طریق استخرها امکان پذیر است، بنابراین افرادی که دچار بیماری هستند، نباید به این مکان ها رفت و آمد کنند.

از بین بیماری های منتقل از طریق آب شناگاه ها به تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم، لیپتوســپیروزیس، انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت های پوستی، شیستوزومیازیس، خارش این عوامل بیماریزا را به شناگران، بیماری دستگاه تنفسی، بیماری گوارشی حاد صورت آمیب و پروتوزوآ، باکتری، ویروس، قارچ و کرم انگل می توان در اکثر استخرهایی که فاقد سيـتم هاي تصفيه بهداشتی مي باشند، مشــاهده نمود.

در ادامه تعدادی میکروارگانیسم های شناخته شده که باعث بیماری های عفونی در شناگران می شوند، معرفی می شوند.

تصویری از شنای کودکان

کنترلpH یکی از مهم ترین عوامل سلامت آب استخر

pH يکي از مهمترين خواص فيزيکي و شيميايي آب استخر است. از نظر شیمیایی مهمترین خصوصیت آب استخر pH دامنه آن است. pH بيانگر درجه قليائي يا اسيدي آب می باشد.

تعيين pH در كنار ساير پارامترها در ارزيابي كيفي آب آشاميدني از اهميت زيادي برخوردار است. pH ميزان پروتون هاي محلول در آب را نشــان مي دهد و قسمت عمده آبهاي مشروب طبيعی داراي pH نزديك به 7 می باشند، استاندارد WHOرنج pH آب آشاميدنی را 5/8-5/6 در نظر گرفته و استانداردهای آمريكا 3/7-8/6 می باشد. 

برخی از آلودگی ها قادر به تغيير pH آب مي باشند كه اغلب اين آلودگی ها داراي منشأ صنعتی هستند.

بر طبق استاندارد دامنه مطلوب آن براي استخر 8/7-2/7 مي باشد اما حداقلو حداكثر مجاز نيز 8-2/7 ثبت گرديده است. کنترل کیفیت شیمیایی آب استخرها معموال طریق آزمایشات pH و کلر باقیمانده صورت می گیرد.

ضرورت دارد دیگر آزمایش ها مثل سختی، قلیائیت، گاز کربنیک آزاد و کل مواد جامد محلول، آزمایش های کلر باقیمانده مطابق استاندارد 11203 به صورت هفتگی انجام شــود. حفظ pH مناسب و قلیائیت برای کنترل خورندگی الزام در pH های بالای 8 صورت می گیرد.

چنانچه مواد جامد بیش است، پدیده جرم گرفتگی معموال از 2000 میلیگرم و شــفافیت آب کاهش یافته باشد و امکان ایجاد خورندگی می نماید.

اگر PH آب استخر در حد استاندارد نبود، چکار باید کرد؟

عوامل محیطی و آلودگی ها ممکن است همانطور که بیان شد، باعث بر هم خوردن تعادل پی اچ آب استخر بشود. برای رفع این مشکل از روش های مختلفی از جمله محصولات شیمیایی مخصوص این مورد، استفاده می شود.

چندین محصول شیمیایی مختلف توسط متخصصین تولید شده است که البته هر کدام از آنها کاربرد خاص خود را دارد و باید با توجه به شرایط استخر مورد استفاده قرار بگیرند.

بطور معمول پیشنهاد ما براب تنظیم PH آب استخر محصول تولیدی آداک شیمی با نام تجاری تنظیم کنننده PH  استخر می باشد. این محصول سالهاست توانسته با کسب رضایت و کاربردی بودن جز محصولات تاثیر گذار در استخرها و محیط های آبی باشد.

تصویر بهترین شناگر جهان

ویژگی ظاهری استاندارد بودن آب استخر

 • درجه حرارت

دما بر روي بسياری از واكنش هاي شيميايی كه در سيستم هاي طبيعی انجام می گيرند اثر می گذارد. همچنين دما دارای اثر قابل مالحظه اي بر روی حلالیت گازها در آب می باشد.

درجه در دماي باالتر در استخرهای حرارت بالا روي قدرت گندزداها اثر دارد. يعني گندزداها معمولا سرپوشــیده شنا فعال تر هستند و مطلوب است که دمای آب و هوای استخر کنترل گردد. درجه حرارت آب استخر نبايد بيش از 29 درجه سانتي گراد باشد و درجه حرارت هوای اطراف استخر نبايد بيش از 4 درجه گرم تر يا 2 درجه سردتر از آب استخر باشد.

مناسب ترين درجه حرارت براي هواي پيرامون استخر 3 درجه سانتیگراد گرمتر از آب می باشد. دمای آب پیشنهادی برای استفاده عموم 27 درجه سانتیگراد، 24-23 درجه سانتیگراد مطلوب و 28-26 درجه سانتیگراد ایده ال می باشد.

استخرهای روباز در آب و هوای گرم نیاز به چرخش دادن آب یا افزودن مقادیر زیادی یخ برای جلوگیری از گرم شدن زیاد آب دارد. هوادهی باعث کاهش دمای استخر به میزان 6-3 درجه سانتیگراد می گردد.

همچنین از آب سرد نیز برای این عمل می توان استفاده نمود. حمام و شنا در آب گرم 44 درجه سانتیگراد باعث ناتوانی، ضعف و مشکالت تنفسی در مدت زمان کوتاه کمتر از 10 دقیقه در فرد می شــود. برای اندازه گیری دمای آب از دماسنج استفاده میگردد.

برای سنجش دما، بهتر است دماسنج را در زیر سطح آب در عمق حدود50 - 40 سانتی متری داخل آب فرو برده و دمای آب را اندازه گیری نمایند.

 • شفافيت

شفافیت آب استخر از مهمترین ویژگی های ظاهری آب استخرهای شنا می باشد و از اهمیت آن می توان به ایجاد شرایط خوشایند و مطلوب و زیباشناختی برای استفاده کنندگان، ایمنی شناگران در دید عمق آب و خطرات احتمالی آن اشاره نمود.

در تمام مدتی كه از استخر استفاده مي شود آب آن بايد صاف و زلال باشد تا حدي كه بتوان يك صفحه سياه در زمينه سفيد كف استخر در نقطه عميق و به فاصله 9 متر از هر طرف مشاهده کرد.

اين آزمايش حداقل پاكي آب استخر محسوب مي شود و چنانچه آب با سيستم صافی تحت فشار يا انواع ديگر تصفيه شود بايد آب آن خيلی صاف تر و زلال تر باشد.

صافی و شفافيت آب استخر به زيبايی آن نيز مي افزايد. بنابراین بهتر اســت کیفیت آبی که مورد استفاده استخر قرار می گیرد از منابع مطمئن شــهری باشد.

از عوامل ایجاد کننده کدورت می توان به فیلتراسیون نامناسب، زیاد بودن قلیائیت، ایجاد رنگ و ذرات معلق موجود در آب که توســط اســتفاده کنندگان وارد استخر می شوند را نام برد که باعث کاهش شفافیت آب می شود.

 • رنگ

رنگ از خصوصیات ظاهری مهم در آب استخر به شمار می آید. رنگ ممکن است ناشی از آهن که به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای یا منگنز به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه و یا رنگ سبز ناشی از خوردگی مس در آب ایجاد شود.

جلبک ها نیز با رشدشان سبب تغییر رنگ به سبز یا قهوه ای می گردند. حذف رنگ از ضروریات مهم مدیریت استخرها می باشد.که از نظر مقبولیت، براي شناگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دترجنت ها به عنوان عوامل فعال سطحی در ایجاد کف و کاهش کیفیت آب می باشد و روغن های معدنی نیز نباید در محیط استخر وجود داشته باشند، زيرا محیط نامناســب در سطح استخرها ايجاد خواهند نمود. آب رنگي از لحاظ زيبای براي عموم مردم قابل قبول نيست.

بنابراین بهتراست اين موضوع در استخر، مورد توجه بيشتري قرار گيرد. طعم و بوي آب استخر به يكديگر مربوط هستند، مــوادی كه در داخل آب  معدني زيادي وجود می كنند.

 از آنجا كه آب همواره به عنوان ماده اي بی طعم و بو شناخته شــده است چنين تصور مي كند كه مزه و بو همراه با آلودگي هستند از اين رو ترجيح مي دهد كه از آب استخرهايی بدون طعم و بی بو استفادهكند حتی اگرچنين آبی تندرستی وی را به خطر بيندازد.

تصویری از مسابقه شنا

اسید شویی استخر نابود کننده سخت ترین رسوب ها

رسوبات و جرم هایی که در کف استخر، دیواره ها، سطوح مختلف مشاهده می شوند علاوه بر بروز عوامل تهدید کننده سلامتی ظاهری بسیار زشت و زننده برای شناگران ایجاد می کند. از این رو صاحبان استخرها همیشه به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل هستند.

مواد رسوب بر بسیار مختلفی در بازار وجود دارد که هرکدام کارایی و قدرت اثر گذاری متفاوتی دارند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب و از بین بردن رسوب ها باید مراحل زیر را طی کنید:

1-    حتما قبل از خرید مواد مخصوص اسید شویی استخر با مشاوران فنی شرکت های بازرگانی مواد شیمیایی صحبت کنید و بطورکامل شرایط محیطی استخر را شرح دهید. چرا که انجام این کار به شما کمک می کند تا محصولی را انتخاب کنید که تاثیر گذاری حداکثری داشته باشد.

2-    باید این نکته را در نظر داشته باشید که در فرآیند اسید شویی باید حتما آب استخر را بطور کامل تخلیه نمایید.

3-    برای اجرای این کار حتما از افراد متخصص بخواهید که به شما کمک کنند چرا که قطعا انجام این کار نیاز به تخصص دارد.

4-    به دلیل اینکه محلول رسوب زدای مخصوص اسید شویی بوی زننده ای دارد حتما از ماسک استفاده نمایید.

5-    از جارو و یا فرچه های سیمی برای تمیز کردن رسوبات به همراه ماده رسوب زدای استخر باید استفاده شود.

اسید شویی استخر چیست؟

برای برطرف کردن و از بین بردن آلودگی و کثیفی آب استخر باید اسیدشویی استخر انجام گیرد، تا تمام لایه‌های نازک و آلوده روی آب تمیز شود و آب استخر شفاف و روشن شود.

گاهی اوقات کثیفی استخر های شنا و حتی استخرهای خانگی به حدی زیاد می باشد که هیچ از روش ها جواب گو نیست. در این موقعیت است که باید از خیر آب استخر گذشته و آن را کامل تخلیه کنید.

 سپس با استفاده از محلول رسوب زدای استخر اقدام به تمیز کردن کف، دیواره و... استخر نمایید. بعد از تمیز شدن کامل و رفع آلودگی ها می توانید با خیالی آسوده مجدد استخر را آب کنید و از شنا کردن در محیطی تمیز لذت ببرید.

تصویری از استخرهای مسابقه

فرآیند اسید شویی به کف و دیواره های استخر آسیب نمی زند؟

استخرهایی که برای ساخت آن از بتن استفاده شده باشد را به راحتی می توان اسید شویی کرد و مطمئن بود که هیچ گونه مشکلی برای دیواره ها و کف استخر پیش نخواهد آمد.

مراحل اسید شویی چگونه است؟

1-    تخلیه آب استخر

2-    خریداری کردن محلول رسوب بر

3-    خریداری کردن فرچه های سیمی و دیگر تجهیزات با توجه به وسعت محیط استخر

4-    مرطوب کردن کف و دیواره ها

5-    ریختن محلول رسوب زدای استخر به دیواره ها و با استفاده از فرچه سیمی کشیدن بر روی رسوب ها

6-    ریختن محلول کف استخر و تمیز کردن رسوب ها

7-    پر کردن استخر با آب

8-    خنثی کردن محیط اسیدی استخر با استفاده از خنثی کننده اسید

تجهیزات مورد نیاز برای اسید شویی استخر

 • شلنگ باغبانی بدون نازل
 • دستکش
 • ماسک
 • اسید
 • قوطی آب
 • پمپ شناور
 • لباس های ایمنی
 • عینک ایمنی
 • بوت های بلند
 • فرچه استخر
 • خاکستر سودا
 • کاسه

سوالات پر تکرار کاربران عزیز

1- آیا اسید شویی محیط استخر برای شنا گران خطرناک و آسیب زننده نیست؟

فرآیند رسوب زدایی و تمیز کردن محیط استخر همیشه نه تنها برای صاحبان آنها بلکه برای شناگران هم مسئله بسیار مهمی بوده است. چرا که بصورت کاملا مستقیم با سلامتی افراد ارتباط دارد.

باید عنوان کرد که انتخاب نوع محصول مناسب برای تمیز و ضد عفونی کردن استخرها از مهم ترین مراحل از این فرآیند می باشد. در صورتی که متریال مناسب بکار برده شود هیچ گونه مشکلی برای شناگران بوجود نمی آید.

2- آیا مواد اسید شویی در آب استخر باقی می مانند؟

در زمان اسید شویی آب استخر کاملا تخلیه شده است و آبی درون استخر نیست. بعد از اتمام این فرآیند محیط استخر کاملا با آب شست و شو داده می شود و سپس مجدد استخر را پر می کنند.

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()